tasglann

Comunn Eachdraidh Bheàrnaraigh (Leòdhas)

 

Bernera Community Centre, home of Bernera Historical Society

Mu dheidhinn

Chaidh Comunn Eachdraidh Bheàrnaraigh a stèidheachadh ann an 1991 agus tha iad stèidhichte ann a Thalla Choimhearsnachd Bheàrnaraigh far a bheil an oifis aca agus an taigh-tasgaidh. Tha an taigh-tasgaidh fosgailte tron t-Samhraidh agus tha miosgachadh de thaisbeanaidhean ann air diofar chuspairean. Bidh an Comunn Eachdraidh a dèiligeadh le taigh linn an iarainn ann am Bostaidh.

Cruinneachaidhean tasglann

Mar aon de na buidhnean-stèidheachaidh a thòisich Hebridean Connections www.hebrideanconnections.com tha a mhòr chuid de fiosrachadh sinnsireachd a' Chomunn Eachdraidh ri fhaighinn air loidhne.

  • Clàraidhean beul-aithris
  • Leabhar iasgach Seòras Macleòid “Seoras Chaluim Sheorais”
  • Clàr sgoilearan Sgoil Bheàrnaraigh
  • Bàrdachd
  • Leabhar le bùth Thule
  • Dealbhan
  • Sinnsireachd bailtean agus eachdraidh chroitean

Cuir Fios

Seòladh

Bernera Museum, Community Centre, Breaclete, Isle of Lewis

Fòn

Post-dealain

Uairean Fosglaidh

01851 612 331

berneramuseum1@gmail.com

Duinte 2021

An Taigh-tasgaidh:

Meadhan an t-Sultain - Ceitean: Dimairt agus Diardaoin 1f-3f

Ceitean - Sultain: Diluain gu Dihaoine 12f - 4f

An Taigh Linn an Iarainn:

Ceitean - Sultain: Diluain gu Dihaoine 12f - 4f

Làrach-lìn

https://berneramuseum.wixsite.com/website

A' gabhail a-steach Island of Bernera: Barraglom, Bosta, Breaclate, Haclete, Kirkibost, Tobson
 

 

Fàg beachd