tasglann

Comunn Eachdraidh Beinn a Fhaoghla

Island of Benbecula

Mu dheidhinn

Chaidh Comunn Eachdraidh Beinn a Fhaoghla a stèidheachadh ann an 1996. Tha iad a' coimhead gu h-àraidh air muinntir agus sgìre Beinn a Fhaoghla a tha eadar Uibhist a Tuath agus a Deas.

Bidh an Comunn Eachdraidh ag uallachadh cuairtean agus tha iad air grunnd leabhraichean fhoillseachadh air cuspairean co-cheangailte ri Clann Raghnall, sinnsireachd a' chuir tabhartas ri Carmina Gaedelica agus air sgìrean fa-leth.

Cruinneachaidhean tasglann

  • Dealbhan
  • Pàipearan rannsachaidh
  • Clàraidhean beul-aithris
  • Eachdraidh chroitean

Cuir Fios

Seòladh

Chan eil togalach aig a' Chomunn Eachdraidh

Uairean fosgailte

Cuir fios an toiseach 

Ainm

Catherine Muir, per Unit 2, Balivanich, Benbecula, HS7 5LA

Donald MacAulay, Fairview, Hacklet, Benbecula

Fòn

01870 602 539 / 603 254/ 602 409

Post-dealain

correspondence@benbeculahistorysociety.co.uk

Larach-lin

http://www.benbeculahistorysociety.co.uk

A' gabhail a-steach Eilean Beinn a Fhaoghla 
 

 

Fàg beachd