tasglann

Clàran an Tasglann

Tha Tasglann nan Eilean Siar a' dèiligeadh le clàran eachdraidheil Comhairle nan Eilean Siar agus clàran buidhnean a bha stèidhte mu dheireadh. Tha an Tasglann cuideachd a' dèiligeadh le clàran a chaidh a thoirt dhan Chomhairle airson adhbharan glèidhidh

Tha sgrùdadh fhathast a' tachairt le na clàran seo ach gheibh sibh cothrom air na leanas tro an Tasglann:

  • Clàran sgoile man leabhraichean latha agus pàipearan buird nan sgoiltean
  • Clàran riaghaltais ionadail ro 1975
  • Clàran pearsanta agus clàran gnìomhachais

Tha an Tasglann, na leabharlannan agus oifisean na Comhairle thairis air na h-Eileanan an Iar a' tabhainn cothroman cleachdaidh air na clàran seo.

Feumaidh sibh fios a chur thugainn mus toirt sinn cothrom air clàran sam bi. Cuir fios airson barrachd fiosrachaidh.