tasglann

Clàran air an sgrùdadh

Tha Tasglann nan Eilean Siar air sgrùdadh a dhèanamh air na cruinneachaidhean a' leanas, le cead bho na seilbhadairean aca. 

Tha e an urra ri gach seilbhadair cead cleachdaidh a thoirt seachad airson na clàran seo ma tha duine sam bi airson an cleachdadh. Ma tha sibh airson barrachd fiosrachaidh fhaighinn a-mach air na clàran seo, cuir fios chun an Tasglann an-toiseach. 

NB:  Tha na deitaichean gu h-ìosal a' ciallachadh deitaichean còmdachaidh an Tasglann agus chan ann deitaichean obrachaidh na buidhnean.

Gnìomhachasan

Barratlantic Ltd, fish processors, Ardveenish, Barra, 1974-2012

Co-Chomunn na Iochdair Ltd, community co-operative, North Uist, 1979-2011

Co-Chomunn na Pairc Ltd, community co-opertaive, Kershader, Lewis, 1978-2006

D Magillivray & Co Ltd, tweed and gift retailers, Balivanich, Benbecula

Galson-Stornoway Motors Ltd, public transport operators, Barvas, Lewis, 1940-1911

Harris Tweed Textiles, Carloway, Lewis, c1995-2010

K J Macdonald Ltd ('Kenny Froggans'), chemists, Stornoway, Lewis, 1899-2001

Stornoway Port Authority, Lewis, 1775-2011

 

Oighreachdan

Garynahine Estate, Lewis, 1883-2011

Grimersta Estate, Lewis, 1860s-2008

North Uist Estate, North Uist, 1865-2012

Scaliscro Estate, Lewis, 19th century-present

Storas Uibhist Estate, South Uist & Benbecula, 1838-present

Stornoway Trust, Lewis, 1825-present

Fàg beachd