tasglann

A' gleidheadh clàran

Tha tòrr daoine a' tasgadh chlàran. 'S dòcha gu bheil thu ag obair aig Comunn Eachdraidh no aig gnothaich aig a bheil pàipearan eachdraidheil a dh' fheumas an glèidheil. Dh' fhaodadh gun do dh' fhàg cuideigin nad theaghlach clàran agad man pàipearan, leabhraichean latha no dealbhan.

An seo, gheibhear comhairle air a bhith a' gleidheadh clàran. Ma tha sibh airson barrachd fiosrachadh fhaighinn a-mach, leig fios.

Goireasan Trèanaidh

Fiosrachadh air cùrsaichean trèanaidh an Tasglann agus leth-bhreacan de goireasan trèanaidh

Leugh Barrachd

Dìon Dàta

Comhairle air a bhith a' dèiligeadh le rum agus riaghaltean a thaobh clàran anns a bheil dàta pearsanta

Leugh Barrachd

Ceadachd agus dlighe-sgrìobhaidh

Comhairle air a bhith a' cleachdadh clàran sna meadhanan agus le luchd-fhoillseachaidh

Leuch Barrachd

Cuir fios

Cuir fios chun Tasglann airson barrachd fiosrachadh agus cuideachadh air a bhith a' gleidheadh clàran

Cuir Fios