tasglann

Buidhnean Dualchais

Anns na h-Eileanan an Iar, tha na Comainn Eachdraidh air leasachadh mòr a dhèanamh tro na bliadhnaichean. Tha Comunn Eachdraidh aig a mhòr chuid de sgìrean agus tha iad air dealbhan, beul-aithris, clàran agus fiosrachadh sinnsearachd a chruinneachadh. Glè thric, tha na cruinneachaidhean seo làn fiosrachadh mionaideach agus tha iad a' toirt ìomhaigh dhuinn air na sgìrean seo nach fhaighear ann an àite sam bi eile

Leugh Barrachd

Heritage network conference

A conference to discuss the potential development of a heritage network is being held is being held at the Caladh Inn, Stornoway, on 29 October. More soon!

Blog

  • Poor Relief Records and Insects! | An t-Sultain 23, 2016
    Can’t believe its Friday already and my third week is almost finished. This week I have been... Leugh barrachd
  • Hello and Welcome! | An t-Sultain 16, 2016
    New blogger Alert! I suppose I better introduce myself first and then tell you a bit about me and... Leugh barrachd
  • Friday photo: Bragar post office | An Damhair 24, 2014
    There are only a few images of the West Side in the Western Isles Libraries’ postcard... Leugh barrachd