tasglann

Buidhnean Dualchais

Anns na h-Eileanan an Iar, tha na Comainn Eachdraidh air leasachadh mòr a dhèanamh tro na bliadhnaichean. Tha Comunn Eachdraidh aig a mhòr chuid de sgìrean agus tha iad air dealbhan, beul-aithris, clàran agus fiosrachadh sinnsearachd a chruinneachadh. Glè thric, tha na cruinneachaidhean seo làn fiosrachadh mionaideach agus tha iad a' toirt ìomhaigh dhuinn air na sgìrean seo nach fhaighear ann an àite sam bi eile

Leugh Barrachd

Heritage network conference

A conference to discuss the potential development of a heritage network is being held is being held at the Caladh Inn, Stornoway, on 29 October. More soon!

Blog

  • What’s in the Harris Tweed Authority archive? | An Cèitean 01, 2017
    Shockingly, I’ve already been here at Tasglann nan Eilean for six weeks! Time is rushing by.... Leugh barrachd
  • Conserving archives at the Tasglann by Shona | An Giblean 07, 2017
    A few weeks ago, I got the opportunity to spend some time with our Conservator, Jane Hamill, who... Leugh barrachd
  • Cataloguing the Harris Tweed industry | An Giblean 05, 2017
    Hello! I wanted to write a post for the Tasglann’s blog to introduce myself and the project that... Leugh barrachd