tasglann

Buidhnean Dualchais

Anns na h-Eileanan an Iar, tha na Comainn Eachdraidh air leasachadh mòr a dhèanamh tro na bliadhnaichean. Tha Comunn Eachdraidh aig a mhòr chuid de sgìrean agus tha iad air dealbhan, beul-aithris, clàran agus fiosrachadh sinnsearachd a chruinneachadh. Glè thric, tha na cruinneachaidhean seo làn fiosrachadh mionaideach agus tha iad a' toirt ìomhaigh dhuinn air na sgìrean seo nach fhaighear ann an àite sam bi eile

Leugh Barrachd

Heritage network conference

A conference to discuss the potential development of a heritage network is being held is being held at the Caladh Inn, Stornoway, on 29 October. More soon!

Blog

  • Friday photo: Bragar post office | An Damhair 24, 2014
    There are only a few images of the West Side in the Western Isles Libraries’ postcard... Leugh barrachd
  • Friday photo: Barpa Langass | An Damhair 17, 2014
    The Barpa Langass site in North Uist is a must see place for anyone visiting the island. ... Leugh barrachd
  • Friday photo: A typical Lewis village | An Damhair 10, 2014
    Every village, hamlet and settlement in the Outer Hebrides is special but I’m not sure how... Leugh barrachd