tasglann

Buidhnean Dualchais

Anns na h-Eileanan an Iar, tha na Comainn Eachdraidh air leasachadh mòr a dhèanamh tro na bliadhnaichean. Tha Comunn Eachdraidh aig a mhòr chuid de sgìrean agus tha iad air dealbhan, beul-aithris, clàran agus fiosrachadh sinnsearachd a chruinneachadh. Glè thric, tha na cruinneachaidhean seo làn fiosrachadh mionaideach agus tha iad a' toirt ìomhaigh dhuinn air na sgìrean seo nach fhaighear ann an àite sam bi eile

Leugh Barrachd

Heritage network conference

A conference to discuss the potential development of a heritage network is being held is being held at the Caladh Inn, Stornoway, on 29 October. More soon!

Blog

  • Lunastal aig Tasglann nan Eilean le Shona | An Lùnasdal 28, 2017
    B’e Dihaoine sa chaidh an latha mu dheireadh aig cuid den luchd-trèanaidh a bha a’ dèanamh... Leugh barrachd
  • Co-labhairt air Tasglannan Coimhearsnachd / Community Archive Conference by Shona | An t-Iuchar 14, 2017
    Tha e doirbh a chreidsinn gu bheil mìos ann mu thràth on a bha an co-labhairt againn aig Tasglann... Leugh barrachd
  • Trip to Eriskay, Uist and York | An t-Iuchar 07, 2017
    As you can probably tell, I’m just catching up on all that has happened recently. We recently... Leugh barrachd