tasglann

Gallery

Title
Norman Macleod and Skigerstan School

Date
1920

Author
Tasglann na Eilean Siar

Reference
RC4/44/2

Source
Tasglann nan Eilean Siar

Copyright
Comhairle nan Eilean Siar

Location
Isle of Lewis

Skigersta School archive catalogue